Kinesitherapie Sofie Bourdinon

Enkel op afspraak
0472 28 79 46
Gooikeveldstraat 33
1755 Gooik

Kinesitherapie Sofie Bourdinon

Enkel op afspraak
0472 28 79 46
02 455 39 58
Gooikeveldstraat 33
1755 Gooik

De praktijk

In 2007 heb ik mijn Bachelor diploma Secundair onderwijs Lichamelijke Opvoeding en Biologie (EHSAL) behaald. Door meerdere ervaringen met blessures en interesse in het menselijk functioneren, ben ik in 2014 afgestudeerd als 'Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie' met optie sportkinesitherapie aan de Vrije Universiteit Brussel. Dankzij vervolgopleidingen en bijscholingen kan ik mij steeds verder ontwikkelen als kinesitherapeut.

Specialisaties

Naast de algemene kinesitherapie kunt u bij Kinesitherapie Sofie Bourdinon ook terecht voor meer gespecialiseerde behandelingen. Hieronder vindt u een overzicht van de specialisaties die in deze praktijk worden aangeboden

life fitness
Algemene en Sportrevalidatie

U kunt in de praktijk terecht voor posttraumatische en postoperatieve revalidatie zoals prothesen (knie, heup, schouder,…). Letsels ter hoogte van de spieren, kruisbanden, ligamenten,…

Bij sportrevalidatie is de behandeling gericht naar het opgelopen sportletsel. Dit kan gaan om een trauma, maar ook overbelastingsletsels.

De behandeling gebeurt steeds onder begeleiding van de kinesitherapeut, daarna kunt u -indien het letsel dit toelaat- verder revalideren in de oefenruimte.

IMG_0807
Respiratoire kinesitherapie

Taaie slijmen blijven gemakkelijk in de luchtpijptakken plakken. Hierbij is ademhalingskine noodzakelijk om deze slijmen los te maken en op te hoesten. Aan de hand van specifieke ademhalingstechnieken kunnen slijmen van diep uit de longen gedraineerd en opgehoest worden. De techniek wordt aangepast aan de leeftijd van de patiënt.

Aangezien baby’s en zuigelingen nog niet in staat zijn om hun ademhaling bewust te controleren, zal er tijdens het bouncen (ritmische op en neer bewegingen op een oefenbal) met behulp van zachte thoraxaandrukkingen geassisteerd worden.

Oudere kinderen en volwassenen worden gestimuleerd om actief mee te werken. (Geassisteerde) autogene drainage is een drainagetechniek waarbij men op gecontroleerde niveau’s gaat in-en uitademen.

lymfedrainage, kine, gooik, kinesist, sofie, bourdinon, cosijns
Manuele Lymfedrainage

Manuele lymfedrainage (Methode Leduc) is een gespecialiseerde massage techniek die de contractie van de lymfevaten stimuleert en het lymfevocht verplaatst om een vermindering van het oedeem te bekomen. Hierbij wordt er gewerkt met rustige huidverschuivingen waardoor de stroming van de lymfe door de lymfevaten bevorderd wordt.

Toepasbaarheid Manuele Lymfedrainage:
* Lymfoedeem bovenste en/of onderste ledematen
(bvb: borstamputatie, okselklieruitruiming,…)
* Verstuikingen
* Bloeduitstortingen
* Spierpijnen en spierletsels
* …

postnatale, kine, gooik, kinesist, sofie, bourdinon, cosijns, zwanger, baby, geboorte, conditie
Postnatale kinesitherapie

Na een zwangerschap en bevalling, is het belangrijk het lichaam terug in evenwicht te brengen en te stabiliseren. 

Na een periode van een aantal weken (6-8), zal de postnatale kinesitherapie gestart worden met een frequentie van 1 à 2x/week.

De postnatale kinesitherapie bestaat uit:
* Reëducatie van de bekkenbodemspieren
* Stabilisatietraining: buik, rug en bilspieren
* Heropbouw van de fysieke conditie.

schrijfmotoriek
Psychomotoriek bij kinderen

Kinderen ontwikkelen op alle vlakken (motorisch, mentaal, sociaal) door te bewegen en te spelen. De meeste kinderen hebben hier geen extra hulp bij nodig, maar sommigen lopen vast in een bepaalde fase van de ontwikkeling. Dit kan zich uiten in een negatief zelfbeeld, leermoeilijkheden,…

Psychomotorische therapie in praktijk:
* Grove motoriek: tuimelen, lopen, hinkelen, enz…
* Fijne motoriek: handvaardigheden
* Oog-handcoördinatie
* Schrijfmotoriek: pengreep, schrijfbeweging en -houding.
* Ruimtelijke oriëntatie: inzicht in tijd en ruimte
* …

Kinderen worden in de praktijk eveneens geholpen aan de hand van Kritische ontwikkelingsbegeleiding methode Hendrickx.

De therapie kan worden uitgevoerd op doktersvoorschrift en bij nood aan langdurige therapie kan er een aanvraag ingediend worden bij de mutualiteit voor een verlengd statuut.

Praktisch

Hoe maakt u een afspraak?

Behandelingen zowel in de kinepraktijk te Gooik als voor huisbezoeken gebeuren uitsluitend op afspraak. Deze maakt u telefonisch op het nummer 0472 28 79 46.

Indien er niet kan worden opgenomen, mag u altijd een boodschap nalaten met vermelding van uw naam en telefoonnummer. Zo kan er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen worden. Voor vragen kan u steeds terecht op bovenstaand nummer of via het e-mailadres sofiebourdinon@gmail.com.

Wat indien u niet aanwezig kan zijn?

Wanneer u verhinderd bent, gelieve ten laatste 12 uur op voorhand te annuleren. Indien er niet of laattijdig wordt afgemeld, zien wij ons genoodzaakt de behandeling alsnog aan te rekenen.

Wat mag u verwachten op uw eerste afspraak?

De eerste sessie begint met het opvragen van de administratieve gegevens. Breng volgende documenten zeker mee:

Identiteitskaart
Voorschrift van de arts
Klevertje van de mutualiteit
Eventuele verslagen en resultaten van vroegere onderzoeken

Indien u reeds kinebehandelingen gekregen heeft bij een collega, dan is het belangrijk dit te vermelden. Zo kunnen problemen omtrent de terugbetaling vermeden worden.

Kost en duur van een behandeling?

Vermits Kinesitherapie Sofie Bourdinon geconvectioneerd is worden de RIZIV tarieven gehanteerd en hebt u recht op terugbetaling.

Het tarief van een sessie bedraagt 22,26€ (RIZIV), met tussenkomst van de mutualiteit gelegen tussen 16,37€ en 19,87€.

De betaling gebeurt na een aantal sessies of aan het einde van de reeks per overschrijving of cash. Het getuigschrift bestemd voor de mutualiteit zal dan eveneens meegegeven worden.

Een individuele sessie is gezet op 30’ maar je zal merken dat het steeds wat langer duurt.

Locatie

Gooikeveldstraat 33 - 1755 Gooik